Xem giỏ hàng “Hạnh Nhân Rang Bơ 290gr” đã được thêm vào giỏ hàng.